அருளுரைகள்

அருளுரை சரிவர எடுக்கவில்லையெனில் கீழ்கண்ட முகவரியில் உள்ள அடோப் பிளாஷ் பிளேயரை இன்ஸ்டால் செய்யவும்.:

http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash

இன்ஸ்டால் செய்த பிறகு, இப்பக்கத்தை ரீலோட் (reload) செய்யவும்.